Lukk menyForsideBli kundeKunde loginLedig stillingHvem er viKontakt ossNyheterBudbilVåre transporttjenesterVåre lagertjenester980 33 000post@linklog.noLukk meny

Personvernerklæring for kunder av Link Logistikk AS

Ditt personvern er viktig for oss. Derfor har vi utarbeidet denne personvernerklæringen som forteller deg hvordan vi vil behandle dine personopplysninger når du er i kontakt med oss, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.                                                                                                                                                                    
• Kontakt oss
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er daglig leder Idar Pettersen.
Ta kontakt dersom du har spørsmål.

Kontaktinformasjon:
Adresse: Nordre Fokserød 13B
E-post: post (a) linklog.no
Telefon: 980 33 000
Organisasjonsnummer: 922 717 230
• Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?
Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til formålene angitt her:
Besvare bestillinger og henvendelser som kommer inn til oss.
Sende ut informasjon relevant til tjenestene vi leverer.
Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.
Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining.
Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
Utlevering av personopplysninger til tredjeparter
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering, herunder at du samtykker til dette.
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor Norge eller EU/EØS-området.

Lagringstid og sletting
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, jf pkt 2.
Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.
Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg.
Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.
Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.
Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss per telefon eller e-post oppgitt tidligere i erklæringen.

Endringer
Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Sandefjord, August 2019                                                           
Link Logistikk AS