Lukk menyForsideBli kundeKunde loginLedig stillingHvem er viKontakt ossNyheterBudbilVåre transporttjenesterVåre lagertjenester980 33 000post@linklog.noLukk meny

Godsansvarforsikring

Dere som kjøper transport- og lagertjenester i Norge, er selv ansvarlige i forhold til forsikring av ditt gods.
Som befrakter har Link Logistikk AS den obligatoriske godsansvarsforsikringen, som gir erstatning i forhold til varens vekt og ikke faktisk verdi. Denne verdien er per 2022 på ca. 170,- pr. kg.
På generelt grunnlag anbefaler Link Logistikk AS at det alltid tegnes forsikring for gods som er under transport og lagring.


Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til formålene angitt her:
Besvare bestillinger og henvendelser som kommer inn til oss.
Sende ut informasjon relevant til tjenestene vi leverer.
Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen.
Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining.
Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering, herunder at du samtykker til dette.
All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor Norge eller EU/EØS-området.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for, jf pkt 2.
Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.
Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg.
Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet.
Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss.
Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss per telefon eller e-post oppgitt tidligere i erklæringen.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet.
Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.